רשימה:
על המבט למקורותינו/ אריה חן


 

ברגע בו גורש האדם מגן עדן האלוקי , הכרובים כשבידם החרב המתהפכת קיבלו את התפקיד לשמור על הדרך המובילה אל עץ החיים. ברגע זה ניתנו שתי גזירות על האנושות.

האחת –המוות .ככתוב –כי עפר אתה ואל עפר תשוב " זןהי  בגדר גזרת עליון שחורץ את גורל האנושות למות.

הגזירה השניה הינה ה " מלחמה " שאינה מאפשרת מנוס ומפלט ממנה ושבה חיי אדם נהפכים

לגיהנום עלי אדמות בעולם הזה ככתוב " ארורה האדמה בעבורך ".

בהמשך סיפור הבריאה אדם וחווה נלכדים במלכודת הנחש שמביאם לחטא הקדמון.

התרחשות זו  גורמת למתח וזעם בחיי המשפחה של אבות האנושות ופוגעת באושרו של האדם. את מסכת המלחמה מנציח קין כאשר קם על הבל אחיו והורגו ומאז כאשר אות קין על מצחה של האנושות היא  צועדת ממלחמה למלחמה כאשר לפתחה רובץ החטא הקדמון. ואין יכולתו להתחמק ממלחמת איש  באחיו .

לאחר כך כל חטא ועונשו נולד ונוצר תיקונו ואחרי כל מלחמה יגיע שלום.

מלחמה ושלום הפכו לחוקי הטבע האנושי כתופעת הגיאות והשפל בים או כמו גלי השובע והרעב על פני כדור הארץ וליקוי המאורות בשמיים וכל התופעות שמתרחשות מימים אין זוכר אותם.

אם נבחן ונרחיב את היריעה הרי הברית עם נח בשכוח המבול " עוד כל ימי הארץ זרע וקציר , קור וחום, קיץ וחורף , יום ולילה, מלחמה ושלום לא ישבותו "

פגו ועברו מן העולם ללא חזור הזמנים והאירועים הטובים שנוצרו לכבודו של האדם שחי בגן עדן וכל הטבע גדל , צמח והניב פרי לכבודו ולצרכי חייו . אך ברגע " שבזעת אפיך תאכל לחם " נחתה על

ראשו בכל מהלך החיים יצטרך ליצרו בעמל ויגע וכמו ברפואה כל תרופה נובעת מעצם הופעת הנגע והתפשטותו , מאידך גיסא אנחנו זקוקים לאנשי מדע אמינים , נאמנים וחרוצים ששוקדים על מחקרים

שיגלו ויצרו את התרופה.

ומכאן אנו זקוקים לאנשי שלום אמת , מסורים , נאמנים ואמיצים שיעמלו קשה להביא את הצדדים

הלוחמים לנטוש ולותר על המלחמה וליישם את דרך השלום.

logo בניית אתרים