שירים:

 אשר חבר על דבר הנגף/ רבי משה קאטלאנו

א'

 

דבר בתוך עירך פזר רגלך

 

מחוץ למחנה במקום נקי

 

עשה נחשת וברזל מנעליך

 

וברח בחפזון כאיש בקי

 

כי אם תעמוד שם בתוך עירך

 

תהיה ככלב מתבוסס בקיא

 

ואם בשחר לא תפתח עינים

 

תמשש באפלה בצהרים

 

 

ב'

 

אכן אם אין בידך לברוח

 

דבר בתוך עירך כנס רגלך

 

ובראותך כי יתחיל לפרוח

 

בידך תסגור דלתי ביתך

 

ובטרם כי תסגור צריך לטרוח

 

להכין לך צידה למחיתך

 

חליפות שמלות להלבישך

 

מאכל ומשתה להשביעך

 

 

ג'

 

חפור לך באר לשאב לך מים

 

לכבוס לבישול למזג יין

 

גם תעשה לך תנור כיריים

 

לאפות מאכל לאות עין

 

קנה לך כלים אזור מתנים

 

עשה בלי שפחה ועבד אין

 

אם בשכונתך דבר עצה עוצה

 

לקנות לך דירה ולצאת חוצה2

 

 

ד'

 

בני ביתך תבדיל ותחדל ועד

 

כי זאת דבר אמת מבלי כחד

 

ישב יחידי איש ישכיל לדעת

 

כי לא טוב אז שבת אחים גם יחד

 

כי אם לאחד יאחז רעד

 

תפול עליהם אימתה ופחד

 

הבדלו אם כן ואל תיראו

 

ועיניכם לשמים תשאו

 

 

ה'

 

משח צרי בחמץ על לבך

 

גם על דפקי ראש והידים

 

בשכבך תמשח גם בקומך

 

ובאצבעך תשים בנחירים

 

מאכל לביי תתן אכלך

 

ובכל לבבך אל השמים

 

קרא בגרון כי ירבה לסלוח

 

ורפואה למכה יקדים לשלוח

* רבי משה קאטלאנו-סופר, הוגה ומשורר בן קהילת פדובה באיטליה במאה ה17, עת פקדה אותה מגפה קשה, ושירים אלו הם על אודותיה.

logo בניית אתרים