תערוכת הלא מזוהים בגלריה של יאיר/ מארי רוזנבלום

התערוכה הינה של שני האוצרים: יאיר שולוביץ ועודד קידר.

בפתיח של החוברת, הניתנת לכל דורש כתוב :

" נכון לעכשיו אין להם שם. הם חסרי מעמד או סטטוס. הם רק ציורים. לא ניתן לדעת היכן יוצריהם למדו, הציגו ובאלו פרסים זכו.

ציור ללא זהות, לאום, מוצא, מין ומגדר, עירום ועריה, נטול שורשים....מה הסיבה שהיעדר הידיעה על זהות היוצר מטריד אותנו? מדוע, בעצם, אנחנו לא יכולים פשוט להתבונן על הציור נטו ללא התניות, במבט ובחינה שאינם תלויים בדבר?....

האם התקיימה אי פעם תערוכה בארץ שהציגה עבודות של אומנים אנונימיים, לכאורה? ככל הידוע לי לא.

בחרנו מאוסף הגלריה קבוצה של ציורים שאיננו מזהים את יוצריהם; מקצתם משום שאינם חתומים, אך לרוב משום שלא הצלחנו לזהות את חתימתם.

חשבנו שתערוכה זו תוכל לאתגר, ולו במעט את אופני המבט המקובעים שלנו ותנתב את הצופה להתבונן בציורים עצמם ללא רעשי רקע של שם וסטטוס."

לתומי סברתי כי התמונות התגלגלו לפתח הגלריה על ידי ציירים אנונימיים שהניחו את ציוריהם ליד הגלריה ויאיר אסף אותם לגלריה.

אך לא. יאיר רכש אותם במשך השנים ועתה הוא פיתח רעיון קסום להציע את הציורים לכל דורש כשתינתן הזכות לרוכש המעוניין, להציע מחיר כראות עיניו.

הרעיון הזה מבורך ונותן לי תחושה שלא הכל הוא שם וכסף. בגלריה ניתן לראות ציור ולהתרשם ממנו, מיופיו, איכותו, ללא אבא וללא אמא.

רק להתאהב בו.

בהחלט יש לעודד ולטפח רעיון זה.

תודות ליאיר ועודד.

logo בניית אתרים