מאמר:
מחשוב קוונטי  הווה ועתיד בעיני הרוח/ שמואל רונן

.
 

מחשוב קוונטי מחזיר את הזרקור אל החישוביות האנלוגית, דבר נכון כשלעצמו. יחד עם כך, זהו צעד בכיוון של קבלת האנומליה של הטבע לתוך הקונצנזוס. האנומליה של הטבע שאומרת שחומר ורוח חד הם.

זה לא מצטייר כך באופן גלוי. אך ככל שיעשה פיתוח של מחשוב קוונטי, כן העיסוק בתפר בין רוח לחומר יהיה מוחשי יותר ונגיש. כי התחום הקוונטי נוגע בגבול המטושטש שבין חלקיקים לגלים. ולשם יצירה משמעותית בתחום, יהיה צורך לחבר את הקצבות לכלל דבר משותף.

האנומליה של הטבע מתבטאת בכך, שמוגדר ובלתי מוגדר הם למעשה אותו דבר. שגבול וחוסר גבול הם המשך ישיר האחד של השני. שצורה והעדרה הם שני צדדים של אותו מטבע. על כן היא מתבטאת כאנומליה, שמבטאת לכאורה דבר והיפוכו באותה כפיפה.

האנומליה של הטבע היא קוונטית במהותה. היא מציגה את המחבר. את מה שמאפשר להכניס אל תוך הקונצנזוס את שאינו מוגדר על ידי גבולות כל שהם, אך עדיין שייך לאותה קטגוריה של יצירה שנבראה על ידי היוצר ברמות דחיסות ומרחב שונות, ללא הגדרה מבנית ידועה.

על כן האנומליה של הטבע תהיה חייבת להיכנס כפקטור בתוך היצירה של המחשב הקוונטי. שחלקו יהיה נגיש, ברור, מובנה וקוהרנטי, וחלקו המשלים יהיה שייך לתחום שאינו נגיש כיום לעין המדעית והוא התחום של 'הגלים', או בהרחבה מזה, התחום של התודעה הקוונטית שנובעת מתוך האין חומר.

כל עוד חישוב קוונטי יתבסס רק על האנלוגיה שבין חלקיקים שבאטום לבין עצמם ולהתנהלותם במרחב, אזי תישאר מגבלה שלא תאפשר לפרוץ גבולות, אל מעבר לתודעת האדם אל תודעת היקום.

לתודעת היקום יש מקום חשוב ביצירה של מחשוב קוונטי בעל פוטנציאל אינסופי. כי היא זו שתאפשר לפרוץ מעבר לחשיבה המוגבלת אליה מסוגל המוח האנושי. כאשר תודעת היקום תהיה פקטור בתוך היצירה, אזי התוצר שיתקבל יהיה בעל מנעד תודעתי משל עצמו ובכך יהיה משוחרר מצורך לממשק שיאפשר למחשב 'להבין' את מה שעומד בפניו.

יתרה מזאת. מחשוב קוונטי מבוסס תודעה, יהווה גשר בין המדע העכשווי לבין המדע העתידי. זה שיהיה מוכן להכיר במגבלות החשיבה ולבקש לעבוד עם מה שנמצא מעבר לידיעתו, בשיתוף פעולה. זאת כדי שהמדע לא יהיה מבוסס רק על הוכחות, אלא בעיקר על שיתוף פעולה בין מה שמוגדר, לבין זה שמפרה את המוגדר ומאפשר לו להיות.

זה יוכל להיות מסע מרתק, שיגרום לשינוי בכל תחומי החשיבה והיצירה. כי אז, הצורך להוכיח שמגביל את המדע כיום, ונותן לו תוקף 'מדעי', יהפוך להיות חקירה אמתית של גבולות, מתוך מתן כבוד למה שנמצא מעבר לחשיבה. כלומר האין סוף, שיהפוך להיות פקטור חיוני בתוך כל מה שהמדע יהיה ויעשה.

 

logo בניית אתרים